TERITORIJAS APZAĻUMOŠANA KADAGĀ

TERITORIJAS APZAĻUMOŠANA KADAGĀ

Privātmājas dārzā Kadagā JARDI komanda 2022.gada vasarā veica dārza ierīkošanas darbus pēc iztrādāta projekta. Tika ierīkots zāliens un atjaunojamā meža zemsedze, izveidotas dobes ar dekoratīvajiem stādījumiem.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"