JARDI uzņēmums

Par mums

JARDI RADA SKAISTUS, DĀSNUS UN KOPTUS DĀRZUS, KUR CILVĒKIEM DZĪVOT, SVINĒT UN ATPŪSTIES. MĒS TO DARĀM KATRU DIENU – VEIDOJOT DĀRZU DIZAINUS, IERĪKOJOT JAUNUS UN SAKOPJOT ESOŠOS DĀRZUS, VAI DAŽKĀRT VIENKĀRŠI SNIEDZOT PADOMU.

JARDI DARBU RAKSTURO IZPRATNE PAR CILVĒCISKĀM VĀJĪBĀM UN SAPŅIEM, KĀ ARĪ VĒRTĪBĀM UN PRIEKU, KO SNIEDZ DABA UN TĀS IELAIŠANA MŪSU IKDIENĀ.

APVIENOT DĀRZA PRAKTISKO RAKSTURU AR ESTĒTIKU – TĀ IR JARDI PĀRLIECĪBA UN MISIJA.

Skaists dārzs

SKAISTS
DĀRZS

Skaists dārzs sākas ar izpēti un plānošanu. Mūsu speciālistiem ir būtiski iepazīt ne tikai vidi, kurā dārzs jāierīko, bet arī cilvēku, kurš šajā dārzā pavadīs savu laiku, dzīvos, svinēs, atpūtīsies. Cilvēki, kuriem ierīkojam dārzus, ir tik dažādi, un tieši šajā vēlmju, ideju, vajadzību un fantāziju dažādībā mūsu darbs top īpaši aizraujošs. Pārdomāts plāns un individualizēts dizains ir nosacījums tam, lai starp cilvēku un vidi valdītu saskaņa, cieņa un mīlestība.

DĀSNS
DĀRZS

Dāsns dārzs ir tāds, kas sniedz ne tikai estētisku baudījumu un atslodzi, bet dāvā arī sulīgus augļus un košas ogas. Veidojot Jūsu dārzu, JARDI zinās ieteikt labākos risinājumus par to, kur un ko stādīt un sēt, lai katrs koks, krūms un dobe sniegtu labāko iespējamo ražu. Savukārt JARDI siltumnīcas ir nepārspējama praktiskā un skaistā rakstura savienība.

Dāsns dārzs
Kopts dārzs

KOPTS
DĀRZS

Kopts dārzs nenozīmē tikai to, ka tas ir tīrs, ravēts, apcirpts. Kopts dārzs ir pastāvīgi pilnveidots dārzs, reaģējot uz dabas mainību un tendenču dinamiku. Savukārt pastāvīgi pilnveidots dārzs ir iespēja cilvēkam pašam sevi pārsteigt un piedzīvot arvien jaunas pārmaiņas un daudzveidību esošajā dzīvesvidē.

JARDIN [fra.] = YARD [ang.] = DĀRZS [lat.]

MŪSU RISINĀJUMI, PADOMI UN REDZĒJUMS BALSTĪTS ZINĀŠANĀS PAR PASAULES TENDENCĒM, MODERNAJIEM RISINĀJUMIEM UN JAUNĀKAJĀM AKTUALITĀTĒM NOZARĒ.

SAZINIES AR MUMS

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"