GARDEN CONSTRUCTION IN KADAGA VILLAGE

GARDEN CONSTRUCTION IN KADAGA VILLAGE

In the garden of a private house in Kadaga, in the summer of 2022, the JARDI team carried out garden installation works according to a developed project. A lawn and undergrowth of the renewable forest area were laid, flowerbeds with ornamental plantings were created.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"