DĀRZA PLĀNOŠANA UN IERĪKOŠANA SIGULDĀ

DĀRZA PLĀNOŠANA UN IERĪKOŠANA SIGULDĀ

2022.gada pavasarī JARDI izstrādāja dārza dizaina projektu un mazliet vēlāk tā pašā gada vasarā JARDI komanda veica dārza ierīkošanu. Projektā tika paredzēta teritorijas aizmugurējās daļas pacelšana, izveidojot atbalsta sienu, kā rezultātā tika iegūta papildus teritorija, ko iepriekš nebija iespējams izmantot stāvā krituma dēļ. Tika veikti bruģa korekcijas darbi, izveidojot papildus bruģētu apmali ap terasi, kas atvieglo zāliena pļaušanu. Tika ierīkots zāliens, iestādīts skābarža dzīvžogs un daļa dekoratīvo stādījumu. Visiem apstādījumiem tika ierīkota pilienlaistīšanas sistēma.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"