Dārzu dizains

Dārzu dizains

Dārzu dizains

DĀRZA
PLĀNOŠANA

Lai taptu skaists un funkcionāls dārzs, JARDI ainavu arhitekts vispirms iepazīst vidi, kurā dārzs iecerēts, un cilvēkus, kuri šajā dārzā uzturēsies. Tad notiek plānošana. Dārza dizaina veidošana ir gan māksla, gan zināšanu kopums. Veiksmīga dārza plānojumā valda harmonija un pastāv mijiedarbība starp dabas elementiem, cilvēka raksturu un būvju funkcionalitāti.

DĀRZA
DIZAINA RISINĀJUMI

JARDI dārza plānošanu vienmēr sāk ar sarunu Jūsu dārzā vai vietā, kur tas iecerēts. Mēs novērtējam esošo situāciju, izzinām Jūsu vēlmes un iespējas. Dārza dizaina projektā ietverami risinājumi gan apstādījumiem, gan teritorijas cietajiem iesegumiem (bruģis, takas), gan apgaismojumam, ugunskura vietai, bērnu spēļu laukumam, terasēm, arī vietai sakņu dārzam un siltumnīcai. Jebkurš dārzs var būt gan skaists, gan kopts, gan dāsns.

Dārza dizaina risinājumi
Dārza dizaina projekts

PROJEKTA
IZSTRĀDES POSMI

Lai sāktu teritorijas plānošanu, ir nepieciešams plāns (ģenerālplāns vai topogrāfiskais plāns) ar ēku novietojumu. Dārza dizaina projekti tiek izstrādāti trīs posmos: dārza koncepcija, detālplānojumi un vizualizācijas. Katram posmam nepieciešamais laiks parasti ir 2-4 nedēļas. Pēc detālplānojumu izstrādes varam sagatavot tāmi dārza ierīkošanai.

Kad vislabāk veikt dārza plānošanu?

Ja vēlaties ierīkot dārzu vasaras pirmajā pusē, tad labākais laiks plānošanai ir rudens un ziema.

Cik maksā dārza dizaina projekts?

Dārza dizaina projekts tiek izstrādāts divos posmos: 1) dārza koncepcija 2) detālplānojumi. Pēc pieprasījuma, var tikt izstrādātas arī vizualizācijas. Pamata cenas ir noteiktas katram posmam pēc kopējās teritorijas platības.

  • Teritorijām ~ 600 kvm: Koncepcija no 600 EUR | Detālplānojums no 400 EUR
  • Teritorijām ~ 1200 kvm: Koncepcija no 900 EUR | Detālplānojums no 600 EUR
  • Teritorijām ~ 2000 kvm: Koncepcija no 1200 EUR | Detālplānojums no 750 EUR
  • Atsevišķas dobes dizains: no 350 EUR
  • Konsultācija vai pirmā tikšanās ar Ainavu arhitektu: 75 EUR/h + transporta izdevumi.

Pēc tikšanās ar JARDI ainavu arhitektu tiek sagatavots individuāls piedāvājums dārza dizaina projektam.

Kur pieejams dārza dizaina pakalpojums?

Dārza dizaina pakalpojumu sniedzam visā Latvijas teritorijā.

Kādas ir dārza ierīkošanas izmaksas?

Dārza ierīkošanas izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā izstrādāto projektu. Tāmes galvenās sadaļas veido stādi, materiāli, tehnika, transports un darbs. Katram objektam tāme tiek sagatavota individuāli saskaņā ar projektu, faktisko situāciju dabā un dārza saimnieka vēlmēm.

SAISTĪTIE DARBI

SAZINIES AR MUMS

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"