DĀRZA DIZAINS UN IERĪKOŠANA VECĀĶOS

DĀRZA DIZAINS UN IERĪKOŠANA VECĀĶOS

JARDI komanda darbu šajā dārzā sāka 2021.gadā, kad tika izstrādāts dārza dizaina projekts teritorijai ar kopējo plātību 1200 kvm. 2022.gadā pēc būvniecības pabeigšanas veicām bruģēšanas darbus, ierīkojām drenāžas sistēmu un izveidojām zālienu. 2023.gadā darbus turpinām ar apstādījumu ierīkošanu, stādot gan plānotos augļu kokus, gan dekoratīvos stādījumus. Šis ir viens no retajiem dārziem, kurā pateicoties saimnieku rūpībai, ievērojot pareizu plānošanas secību (dārza projekts – būvniecība – bruģēšana un melnzemes ievešana teritorijā – laistīšanas sistēma – apstādījumi), darbi ir īstenoti pārdomāti un saimnieciski, efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"