REKONSTRUKCIJA DĀRZĀ VALMIERĀ

REKONSTRUKCIJA DĀRZĀ VALMIERĀ

Privātmājas dārzam Valmierā 2022.gada ziemā JARDI izstrādāja mājas priekšdārza rekonstrukcijas projektu, kura ievaros tika mainīts bruģa segums un rekonstruēti esošie apstādījumi. Daļa augu tika saglabāti un pārstādīti, klāt kombinējot papildus augus. Visos apstādījumos tika ierīkota pilienlaistīšanas sistēma.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"