DZĪVOKĻU NAMA TERITORIJAS APZAĻUMOŠANA CĒSĪS

DZĪVOKĻU NAMA TERITORIJAS APZAĻUMOŠANA CĒSĪS

2021.gada rudenī un 2022.gada pavasarī JARDI komanda veica apzaļumošanas darbus pie jaunuzceltā daudzdzīvokļu nama Cēsīs. Tika veikta pamata grunts slāņa piebēršana un līdzināšana, auglīgās augsnes pievešana zālienam un apstādījumu laukumiem, ierīkots zāliens un dekoratīvie stādījumi.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"