DĀRZA DIZAINS UN IERĪKOŠANA BERĢOS

DĀRZA DIZAINS UN IERĪKOŠANA BERĢOS

Privātmājas dārzs Berģos ierīkots 2023.gadā. No projekta līdz realizācijai – 4 mēneši, no kuriem 3 mēneši tika veltīti rūpīgam projektēšanas un tāmēšanas darbam. Dārzs tika ierīkots vienas nedēļas laikā – tika izrakta nederīgā grunts dobēm un aizpildīta ar auglīgo augsni, pievesta papildus melnzeme zālienam, izlīdzināta teritorija un iesēts zāliens, ierīkoti dekoratīvie stādījumi un iestādīti augļu koki. Apstādījumos pārsvarā izmantoti lapu krūmi, koki un ziemcietes ar nelielu skujeņu piedevu dekorativitātei ziemas periodā. Kopējā teritorijas platība 1500 kvm, no tiem zāliens 700 kvm, dekoratīvās dobes 260 kvm.
SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"