DALĪBA TV3 RAIDĪJUMĀ “KAS DĀRZĀ”

DALĪBA TV3 RAIDĪJUMĀ “KAS DĀRZĀ”

2022.gada agrā pavasarī JARDI komanda piedalījās TV3 raidījumā “Kas dārzā”, kur ļoti īsā laika posmā, dažu dienu laikā, tika veiktas pārmaiņas kādā dārzā. Klienta dārzam tika izplānota un ierīkota dekoratīvā dobe, ar kombinētu skujeņu un ziemciešu stādījumu.

SIA "JARDI", Reģ.Nr. 52103105721, ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/17 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
SIA "JARDI", Reg. No. 52103105721, has concluded agreement with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) no. SKV-L-2023/17 about receiving support for merchants under the European Regional Development Fund project "Promoting International Competitiveness"